Hola! ♥ Si tens qualsevol dubte em pots escriure a hola@carmerevellesjoies.com ♥ Gràcies

Cuidar les JOIES A CASA · Cuidar las JOYAS EN CASA

CAT/CAS

Com puc cuidar les joies?

 

Una pregunta que em feu sovint és com netejar la plata i si és normal que s'enfosqueixi... la resposta és "Sí" la plata s'embruta per molts factors, però també és fàcil de netejar ;)

 

Perquè s'embruta?

 

Aquesta pregunta és més difícil de contestar, pot passar per molts motius, cremes, colònies, el clor, la suor, cada persona te un PH diferent de la pell, hi ha gent que oxida la plata i altra que la neteja, cuiros oi?

 

Doncs encara és més complicat, la mateixa persona depèn del dia també pot causar-hi un efecte diferent.

 

 

Com netejar les joies a casa?

 

Abans de netejar les joies de plata has de mirar si te pedretes o no.

- No totes les pedres són iguals i si és el cas: abans de provar invents o truquis; pregunta'm a mi o a algun joier/a de confiança.

 

Si la peça que vols netejar és de plata polida, pots utilitzar gairebé tot els productes de neteja que trobis ;) jo et recomano que abans de comprar res, provis de netejar la peça amb aigua i sabó de rentar plats o qualsevol de pH neutre.

 

Com?

- Amb una mica d'aigua tèbia i el sabó i si cal amb un raspallet de dents que tinguis a punt de canviar, recorda esbandir i eixugar bé la peça amb un drap de cotó, és important que estigui ben seca.

 

- Si així amb el sabó no en tens prou, i no hi ha cap pedra a la peça, podem provar de fer una pasta amb bicarbonat i aigua tèbia, desfem bé el bicarbonat perquè no ratlli la peça i fem el mateix, amb aigua tèbia, la pasteta i el raspall ho netegem bé.

 

Recorda esbandir i eixugar bé la peça amb un drap de cotó, és important que la peca quedi ben seca.

I tu, com ho fas?

 

- Jo normalment faig aigua calenta i sabó de rentar plats, o també acostumo a fer servir uns drapets que vénen impregnats amb un líquid de neteja. Van súper bé i els pots utilitzar moltíssim,.. Si en tens un per casa, no el rentis!

 

- Faig servir també líquids de neteja, el trobarás a la meva botiga online. És súper fàcil d'utilitzar: posar, deixar una estoneta, treure, esbandir, eixugar i llestos!

 

- Si fem servir productes químics, encara és més important esbandir i eixugar bé la peça amb un drap de cotó!

 

I les peces en acabat mat o ratllat?

 

- Si les peces són en acabat mat, els consells són els mateixos, però en el cas del bicarbonat no has de tenir tanta cura ;) no t'oblidis d'esbandir i eixugar bé la peça un cop hagis acabat.

Si les peces són oxidades, en principi no cal que les netegis, i en cas que s'hagin de tornar a oxidar, pots venir quan vulguis al taller i ho fem en un moment.

 

M'han dit que la plata es neteja amb pasta de dents, tu que hi dius?

 

- La pasta de dents és un poliment, segur que funciona, però jo et recomano que utilitzis el sabó, bicarbonat, però si ho vols provar: Et diria que segueixis els passos com si ho fessis amb sabó de rentar plats.

 

Dubtes relacionats amb la COVID:

 

Puc netejar les joies amb alcohol i gel hidroalcohòlic?

- Si, de totes maneres jo et recomano sabó de rentar plats i aigua calenta, si vols et pots ajudar del raspallet de dents, esbandir i eixugar bé.

Tornant al gel... la resposta és que si! Jo quan em rento les mans amb el gel ja m'hi deixo els anells i així ho netejo tot, però com sempre si hi ha pedres és millor que NO.

 

El que si que és important és tenir cura amb els productes químics, com lleixiu, desinfectants i altres,... millor si hem de netejar amb aquests productes, deixar les joietes a una capseta ;)

 

Com guardar les joies a casa?

 

La millor manera de guardar les joies a casa és en caixetes, bossa o en algun joier que tingui l'opció de separar-les, pots fer servir la mateixa caixeta te les envio

 

- Un truqui que va molt bé, és posar un sobre de "gel sílice". Segur que a casa en tens algun, els acostumen a posar a dins als bolsos, per evitar la humitat ;)

M’he deixat algun dubte?

Pots escriure’m i miro de donar-hi solució! hola@carmerevellesjoies.com

¿Cómo cuidar las joyas?

Una pregunta que me hacen a menudo es como limpiar la plata y si es normal que se oscurezca: la respuesta es "SI" la plata se ensucia por muchos factores, pero también es fácil de limpiar ;)

¿Porque se ensucia?

Esta pregunta es más difícil de contestar, puede pasar por muchos motivos, cremas, colonias, el cloro, el sudor, cada persona tiene un PH diferente de la piel, hay gente que oxida la plata y otra que la limpieza, curioso ¿verdad?

Pues aún es más complicado: la misma persona depende del día también puede causar un efecto diferente.

 

¿Cómo limpiar las joyas en casa?

Antes de limpiar las joyas de plata tienes que mirar si tiene piedrecitas o no.
- No todas las piedras son iguales y en su caso: antes de probar; pregúntame a mí o a algún joyero / a de confianza.

Si la pieza que quieres limpiar es de plata pulida, puedes utilizar casi todo los productos de limpieza que encuentres ;) yo te recomiendo que antes de comprar nada, pruebes de limpiar la pieza con agua y jabón de lavar platos o cualquiera de pH neutro.

¿Cómo?

 Con un poco de agua tibia y jabón (un lavavajillas es perfecto) y si es necesario con un cepillo de dientes que tengas a punto de cambiar, recuerda enjuagar y secar bien la pieza con un paño de algodón, es importante que esté bien seca.

- Si así con el jabón no tienes suficiente, y no hay ninguna piedra en la pieza, podemos intentar hacer una pasta con bicarbonato y agua tibia, deshacemos bien el bicarbonato para que no raye la pieza y hacemos lo mismo, con agua tibia , la papilla y el cepillo lo limpiamos bien.

Recuerda enjuagar y secar bien la pieza con un paño de algodón, es importante que la pieza quede bien seca. 

¿Y tu, cómo lo haces?

 Yo normalmente hago agua caliente y jabón de lavar platos, o también suelo utilizar unos trapitos que vienen impregnados con un líquido de limpieza. Van súper bien y los puedes utilizar muchísimo, .. Si tienes una por casa, no lo laves!


- Uso también líquidos de limpieza, el encontrarás en mi tienda online. Es súper fácil de usar: poner, dejar un rato, sacar, enjuagar, secar y listo!

- Si utilizamos productos químicos, todavía es mas importante enjuagar y secar bien la pieza con un paño de algodón!

 

¿Y las piezas en acabado mate o rayado?

- Si las piezas son en acabado mate, los consejos son los mismos, pero en el caso del bicarbonato no debes tener tanto cuidado ;) no te olvides de enjuagar y secar bien la pieza una vez hayas terminado.

Si las piezas son oxidadas, en principio no es necesario que las limpies, y en caso de que tengan que volver a oxidar, puedes venir cuando quieras al taller y lo hacemos en un momento.

Me han dicho que la plata se limpia con pasta de dientes, tú que dices?

- La pasta de dientes es un pulimento, seguro que funciona, pero yo te recomiendo que utilices el jabón, bicarbonato, pero si quieres probar: Te diría que sigas los pasos como si lo hicieras con jabón de lavar platos.

 

Dudas relacionadas con el COVID:

Puedo limpiar las joyas con alcohol y gel hidroalcohólico?

 - Si, de todos modos yo te recomiendo jabón de lavar platos y agua caliente, si quieres te puedes ayudar del cepillo de dientes, enjuagar y secar bien.


Volviendo al hielo ... la respuesta es que si! Yo cuando me lavo las manos con el hielo ya me dejo los anillos y así lo limpio todo, pero como siempre mejor tener cuidado y NO hacerlo si hay piedras,..!

Lo que si que es importante es tener cuidado con los productos químicos, como lejía, desinfectantes y otros, ... mejor si tenemos que limpiar con estos productos, dejar las joyitas a una cajita.

 

¿Como guardar las joyas en casa??

La mejor manera de guardar las joyas en casa es en cajitas, bolso o en algún joyero que tenga la opción de separarlas, puedes utilizar la misma cajita te las envío - Un llame que va muy bien, es poner un sobre de "gel sílice". Seguro que en casa tienes alguno, los suelen poner dentro los bolsos, para evitar la humedad ;)

 

¿Me he dejado alguna duda?

Puedes escribirme y trato de darle solución! hola@carmerevellesjoies.com